DDC 728
Tác giả CN Trần, Văn Khải
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Thiết kế kiến trúc biệt thự / Trần Văn Khải
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 45 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Kiến trúc biệt thự
Từ khóa tự do Thiết kế kiến trúc
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124606
00253
004CB8C5CD8-DD4A-484E-A895-367BD1B0E5CD
005202401111318
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20240111131836|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a728|bT772 - K451
100 |aTrần, Văn Khải
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aThiết kế kiến trúc biệt thự / |cTrần Văn Khải
260 |c2020
300 |a45 tr. ; |ccm.
653 |aKiến trúc
653 |aKiến trúc biệt thự
653 |aThiết kế kiến trúc
691 |aKiến trúc
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tháng 1/10 tan/kien truc/thiết kê kiến trúc biệt thựthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2