DDC 728
Tác giả CN Trần, Văn Khải
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Tổ chức không gian kiến trúc môi trường ở / Trần Văn Khải
Thông tin xuất bản Tp. HCM, 2021
Mô tả vật lý 198 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Không gian kiến trúc
Từ khóa tự do Kiến trúc môi trường ở
Từ khóa tự do Tổ chức không gian
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124607
00253
0043DF325B6-4D1F-4303-B8C8-01827E2D1877
005202401111326
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240111132605|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a728|bT772 - T772
100 |aTrần, Văn Khải
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aTổ chức không gian kiến trúc môi trường ở / |cTrần Văn Khải
260 |aTp. HCM, |c2021
300 |a198 tr. ; |ccm.
653 |aKhông gian kiến trúc
653 |aKiến trúc môi trường ở
653 |aTổ chức không gian
691 |aKiến trúc
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tháng 1/10 tan/kien truc/tổ chức không gian kiến trúc môi trường ởthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2