DDC 294.34350959752
Tác giả CN Cao, Quang Tổng
Nhan đề Phật viện Đồng Dương và kinh đô INDRAPURA
Thông tin xuất bản Đà Nẵng : NXB Đà Nẵng, 2021
Mô tả vật lý 300 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124609
00253
004BAD9ADA2-718C-4D1C-B743-7EE30B601892
005202401120831
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240112083154|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a294.34350959752|bC235 - T665
100 |aCao, Quang Tổng
245 |aPhật viện Đồng Dương và kinh đô INDRAPURA
260 |aĐà Nẵng : |bNXB Đà Nẵng, |c2021
300 |a300 tr. ; |ccm.
691 |aKiến trúc
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/12.1.24/01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1