DDC 628.1
Tác giả CN Trương, Chí Hiền
Tác giả TT Đại học Quốc gia TP.HCM. Trường Đại học Bách Khoa
Nhan đề Công trình cấp thoát nước / Trương Chí Hiền, Lê Đình Hồng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2010
Mô tả vật lý 290 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125498
00253
004C6087E82-3EB0-4EAF-B94E-2034796ACD8E
005202404011321
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20240401132152|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a628.1|bT871 - H633
100 |aTrương, Chí Hiền
110 |aĐại học Quốc gia TP.HCM. Trường Đại học Bách Khoa
245 |aCông trình cấp thoát nước / |cTrương Chí Hiền, Lê Đình Hồng
250 |aTái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia TP.HCM, |c2010
300 |a290 tr. ; |ccm.
691 |aKiến trúc
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/28/5thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0