DDC 423.1
Tác giả CN Dõrnyei, Zoltán
Nhan đề Research methods in applied Linguistics : Quantitative, Qualitative, and Mixed methodologies / Zoltán Dõrnyei
Thông tin xuất bản Oxford, 2007
Mô tả vật lý 336 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Applied Linguistics
Từ khóa tự do Research methods
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125678
00237
00439889489-9BD5-4380-A363-2F2333BA6175
005202404161302
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20240416130249|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a423.1|bZ869 - D782
100 |aDõrnyei, Zoltán
245 |aResearch methods in applied Linguistics : |bQuantitative, Qualitative, and Mixed methodologies / |cZoltán Dõrnyei
260 |bOxford, |c2007
300 |a336 tr. ; |ccm.
653 |aApplied Linguistics
653 |aResearch methods
691 |aNgôn ngữ Anh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/ngôn ngữ anh/bia/34thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1