DDC 423.1
Tác giả CN Hogg, Richard M.
Nhan đề The Cambridge Histor Y Of The English Language. VOLUME I / Richard M. Hogg
Thông tin xuất bản Cambridge University Press, 1992
Mô tả vật lý 613 tr. ; cm.
Từ khóa tự do The Cambridge
Từ khóa tự do English Language
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125680
00237
004EFF15EF8-CA83-47D4-9095-F92F63A8EE1A
005202404161310
008081223s1992 vm| vie
0091 0
039|y20240416131046|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a423.1|bR511 - H716
100 |aHogg, Richard M.
245 |aThe Cambridge Histor Y Of The English Language. |nVOLUME I / |cRichard M. Hogg
260 |bCambridge University Press, |c1992
300 |a613 tr. ; |ccm.
653 |aThe Cambridge
653 |aEnglish Language
691 |aNgôn ngữ Anh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/ngôn ngữ anh/bia/35thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1