DDC 423.1
Tác giả CN Blake, Robert J.
Nhan đề Brave New Digital Classroom : Technology and Foreign Language Learning / Robert J. Blake
Thông tin xuất bản Georgetown University Press, 2008
Mô tả vật lý 206 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Technology
Từ khóa tự do Digital Classroom
Từ khóa tự do Foreign Language Learning
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125681
00237
0045C5D94CF-9EDC-483F-BE77-31D8FD47C809
005202404161316
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20240416131644|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a423.1|bR639 - B636
100 |aBlake, Robert J.
245 |aBrave New Digital Classroom : |bTechnology and Foreign Language Learning / |cRobert J. Blake
260 |bGeorgetown University Press, |c2008
300 |a206 tr. ; |ccm.
653 |aTechnology
653 |aDigital Classroom
653 |aForeign Language Learning
691 |aNgôn ngữ Anh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/ngôn ngữ anh/bia/36thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1