DDC 423.1
Tác giả CN Lass, Roger
Nhan đề The Cambridge History Of The English Language : Volume III / Roger Lass
Thông tin xuất bản Cambridge University Press, 1999
Mô tả vật lý 687 tr. ; cm.
Từ khóa tự do The Cambridge History
Từ khóa tự do English Language
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125683
00237
004EA9CF8F7-53A4-4D7F-B783-482793AB3B4A
005202404161322
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|y20240416132212|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a423.1|bR722 - L346
100 |aLass, Roger
245 |aThe Cambridge History Of The English Language : |bVolume III / |cRoger Lass
260 |bCambridge University Press, |c1999
300 |a687 tr. ; |ccm.
653 |aThe Cambridge History
653 |aEnglish Language
691 |aNgôn ngữ Anh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/ngôn ngữ anh/bia/37thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1