DDC 423.1
Tác giả CN Carliner, Saul
Nhan đề The E Learning Handbook : Past Promises, Present Challenges / Saul Carliner; Patti Shank
Thông tin xuất bản Pfeiffer, 2008
Mô tả vật lý 561 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Present Challenges
Từ khóa tự do The E Learning
Từ khóa tự do Handbook
Tác giả(bs) CN Shank, Patti
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125684
00237
004F7036FC7-E766-4846-9412-7E8EB2026CEC
005202404161329
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20240416132944|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a423.1|bS256 - C282
100 |aCarliner, Saul
245 |aThe E Learning Handbook : |bPast Promises, Present Challenges / |cSaul Carliner; Patti Shank
260 |bPfeiffer, |c2008
300 |a561 tr. ; |ccm.
653 |aPresent Challenges
653 |aThe E Learning
653 |aHandbook
691 |aNgôn ngữ Anh
700 |aShank, Patti
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/ngôn ngữ anh/bia/38thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1