DDC 423.1
Tác giả CN Babaee, Ruzbeh
Nhan đề Significance of Literature in Foreign Language Teaching / Ruzbeh Babaee; Wan Roselezam Bt Wan Yahya
Thông tin xuất bản Canadian Center of Science and Education, 2014
Mô tả vật lý 6 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Foreign Language Teaching
Từ khóa tự do Significance of Literature
Tác giả(bs) CN Yahya, Wan Roselezam Bt Wan
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125685
00237
004FF479412-42CB-42D7-B2CC-64CDBB2FC159
005202404161338
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20240416133905|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a423.1|bR987 - B112
100 |aBabaee, Ruzbeh
245 |aSignificance of Literature in Foreign Language Teaching / |cRuzbeh Babaee; Wan Roselezam Bt Wan Yahya
260 |bCanadian Center of Science and Education, |c2014
300 |a6 tr. ; |ccm.
653 |aForeign Language Teaching
653 |aSignificance of Literature
691 |aNgôn ngữ Anh
700 |aYahya, Wan Roselezam Bt Wan
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/ngôn ngữ anh/bia/39thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1