DDC 423.1
Tác giả CN Nieto, Sonia
Nhan đề Language, Culture, and Teaching : Critical Perspectives / Sonia Nieto
Lần xuất bản Second Edition
Thông tin xuất bản Routledge, 2010
Mô tả vật lý 297 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Language
Từ khóa tự do Critical Perspectives
Từ khóa tự do Culture
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125686
00237
004F9676CE9-5174-4768-8C23-83E01C81AEEF
005202404161358
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20240416135852|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a423.1|bS698 - N677
100 |aNieto, Sonia
245 |aLanguage, Culture, and Teaching : |bCritical Perspectives / |cSonia Nieto
250 |aSecond Edition
260 |bRoutledge, |c2010
300 |a297 tr. ; |ccm.
653 |aLanguage
653 |aCritical Perspectives
653 |aCulture
691 |aNgôn ngữ Anh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/ngôn ngữ anh/bia/40thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1