DDC 423.1
Tác giả CN Sue Garton, Sue
Nhan đề International Perspectives on Materials in ELT / Sue Garton; Kathleen Graves
Thông tin xuất bản Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 300 tr. ; cm.
Từ khóa tự do ELT
Từ khóa tự do International Perspectives
Từ khóa tự do Materials in ELT
Tác giả(bs) CN Graves, Kathleen
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125687
00237
004BD4412B5-8CC7-4CF3-A6FB-C9872954BE85
005202404161409
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20240416140922|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a423.1|bS944 - G244
100 |aSue Garton, Sue
245 |aInternational Perspectives on Materials in ELT / |cSue Garton; Kathleen Graves
260 |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a300 tr. ; |ccm.
653 |aELT
653 |aInternational Perspectives
653 |aMaterials in ELT
691 |aNgôn ngữ Anh
700 |aGraves, Kathleen
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/ngôn ngữ anh/bia/41thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1