DDC 423.1
Tác giả CN Channell, Joanna Mary
Nhan đề Vague Language: Some Vague Expressions In English / Joanna Mary Channell
Thông tin xuất bản 1983
Mô tả vật lý 305 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Vague Language
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125689
00237
00456BF66BE-FFC3-4C82-9152-24B25F6E16C7
005202404161429
008081223s1983 vm| vie
0091 0
039|y20240416142921|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a423.1|bJ622 - C458
100 |aChannell, Joanna Mary
245 |aVague Language: Some Vague Expressions In English / |cJoanna Mary Channell
260 |c1983
300 |a305 tr. ; |ccm.
653 |aVague Language
691 |aNgôn ngữ Anh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/ngôn ngữ anh/bia/43thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1