DDC 423.1
Tác giả CN Empson, William
Nhan đề Seven Types Of Ambiguity / William Empson
Thông tin xuất bản Chatto and Windus, 1949
Mô tả vật lý 287 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Ambiguity
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125690
00237
0049C3F86B5-3F2F-457C-A1F6-9559311E04F4
005202404161435
008081223s1949 vm| vie
0091 0
039|y20240416143509|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a423.1|bW716 - E558
100 |aEmpson, William
245 |aSeven Types Of Ambiguity / |cWilliam Empson
260 |bChatto and Windus, |c1949
300 |a287 tr. ; |ccm.
653 |aAmbiguity
691 |aNgôn ngữ Anh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/ngôn ngữ anh/bia/44thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1