DDC 810.9
Tác giả CN Pancoast, Henry S.
Nhan đề An introduction to American literature / Henry S. Pancoast
Thông tin xuất bản US : HENRY HOLT AND COMPANY, 1900
Mô tả vật lý 442 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Ngôn ngữ anh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00124346
00236
004E6E1D3D6-0ED5-4FE9-B89E-33ADF03475EB
005202401020957
008240102s1900 vm eng
0091 0
039|y20240102095627|zsvtt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a810.9|bP188 - H521
100 |aPancoast, Henry S.
245 |aAn introduction to American literature / |cHenry S. Pancoast
260 |aUS : |bHENRY HOLT AND COMPANY, |c1900
300 |a442 tr. ; |ccm.
653 |aVăn học
653 |aNgôn ngữ anh
691 |aNgôn ngữ anh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/2 svtt/5thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1