DDC 495.6
Tác giả CN Hirai, Etsuko
Nhan đề Tiếng Nhật cho mọi người ( Minna no Nihongo ). Sơ cấp 1. Viết nhớ các mẫu câu / 3A Network : Hirai etsuko; Miwa Sachiko; Hoàng Linh dịch
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hồ Chí Minh : Trẻ, 2022
Mô tả vật lý 183 tr. ; 26 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122097-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124445
00236
004D3BF6E32-ED4E-43D2-B3C6-0A726CBABDC3
005202401040904
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786041207653|c90000
039|y20240104090306|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a495.6|bH668 - E852
100 |aHirai, Etsuko
245 |aTiếng Nhật cho mọi người ( Minna no Nihongo ). |n3A Network : |bSơ cấp 1. Viết nhớ các mẫu câu / |cHirai etsuko; Miwa Sachiko; Hoàng Linh dịch
250 |aIn lần thứ 3
260 |aHồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2022
300 |a183 tr. ; |c26 cm.
691 |aNhật Bản học
691 |aNgôn ngữ Anh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122097-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/4.1.24/04thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122097 Kho sách chuyên ngành 495.6 H668 - E852 Ngôn ngữ anh 1
2 10122098 Kho sách chuyên ngành 495.6 H668 - E852 Ngôn ngữ anh 2
3 10122099 Kho sách chuyên ngành 495.6 H668 - E852 Ngôn ngữ anh 3

Không có liên kết tài liệu số nào