DDC 495.6
Tác giả CN Nishiguchi, Koichi
Nhan đề Tiếng Nhật cho mọi người. Minna no Nihongo. Sơ cấp 1. Hán tự. Bản tiếng Việt / 3A Network : Nishiguchi Koichi; Shynya Makiko; Koga Chiseko; Takada Toru; Mikogami Keiko
Lần xuất bản In lần thứ 7
Thông tin xuất bản Hồ Chí Minh : Trẻ, 2023
Mô tả vật lý 196 tr. ; 26 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122103-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124447
00236
0041568296F-D1CE-4419-BDAD-C2F543FCA2FF
005202401040916
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786041229716|c120000
039|a20240104091525|btamnt|y20240104091334|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a495.6|bN724 - K797
100 |aNishiguchi, Koichi
245 |aTiếng Nhật cho mọi người. Minna no Nihongo. |n3A Network : |bSơ cấp 1. Hán tự. Bản tiếng Việt / |cNishiguchi Koichi; Shynya Makiko; Koga Chiseko; Takada Toru; Mikogami Keiko
250 |aIn lần thứ 7
260 |aHồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2023
300 |a196 tr. ; |c26 cm.
691 |aNhật Bản học
691 |aNgôn ngữ Anh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122103-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/4.1.24/05thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122103 Kho sách chuyên ngành 495.6 N724 - K797 Ngôn ngữ anh 1
2 10122104 Kho sách chuyên ngành 495.6 N724 - K797 Ngôn ngữ anh 2
3 10122105 Kho sách chuyên ngành 495.6 N724 - K797 Ngôn ngữ anh 3

Không có liên kết tài liệu số nào