DDC 495.6
Nhan đề Tiếng Nhật cho mọi người. Minna no Nihongo. : Sơ cấp 1. Bản tiếng Nhật
Lần xuất bản In lần thứ 9
Thông tin xuất bản Hồ Chí Minh : Trẻ, 2023
Mô tả vật lý 305 tr. ; 26 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122112-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124450
00236
004D5E2166B-4D9E-4CAE-A942-1C4494FF51C0
005202401040925
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786041229730|c175000
039|y20240104092454|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a495.6|bT562 - N576
245 |aTiếng Nhật cho mọi người. Minna no Nihongo. : |bSơ cấp 1. Bản tiếng Nhật
250 |aIn lần thứ 9
260 |aHồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2023
300 |a305 tr. ; |c26 cm.
691 |aNhật Bản học
691 |aNgôn ngữ Anh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122112-4
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/4.1.24/06thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122112 Kho sách chuyên ngành 495.6 T562 - N576 Ngôn ngữ anh 1
2 10122113 Kho sách chuyên ngành 495.6 T562 - N576 Ngôn ngữ anh 2
3 10122114 Kho sách chuyên ngành 495.6 T562 - N576 Ngôn ngữ anh 3

Không có liên kết tài liệu số nào