DDC 495.9228
Tác giả CN Đặng, Thị Hảo Tâm
Nhan đề Giáo trình tiếng Việt thực hành / Đặng Thị Hảo Tâm, Lê Thị Lan Anh, Đặng Thị Thu Hiền, Lương Thị Hiền, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Trần Kim Phượng, Nguyễn Thị Thu Thủy
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2022
Mô tả vật lý 243 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122431-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124956
00236
0049752F3A9-A763-441D-A6F5-7E7A380517E8
005202401201643
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045488041|c80000
039|y20240120164309|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a495.9228|bĐ182 - T153
100 |aĐặng, Thị Hảo Tâm
245 |aGiáo trình tiếng Việt thực hành / |cĐặng Thị Hảo Tâm, Lê Thị Lan Anh, Đặng Thị Thu Hiền, Lương Thị Hiền, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Trần Kim Phượng, Nguyễn Thị Thu Thủy
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2022
300 |a243 tr. ; |ccm.
691 |aNgôn ngữ anh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122431-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/36thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122431 Kho sách chuyên ngành 495.9228 Đ182 - T153 Ngôn ngữ anh 1
2 10122432 Kho sách chuyên ngành 495.9228 Đ182 - T153 Ngôn ngữ anh 2
3 10122433 Kho sách chuyên ngành 495.9228 Đ182 - T153 Ngôn ngữ anh 3

Không có liên kết tài liệu số nào