DDC 613.7046
Tác giả CN Lacerda, Daniel
Nhan đề 2100 Asanas : the complete yoga poses / Daniel Lacerda, Founder of Mr. Yoga, Inc.
Thông tin xuất bản New York : Black Dog & Leventhal Publishers, 2015
Mô tả vật lý 1132 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00123174
00213
004E63994DB-1D5A-4AEB-86C8-AE6D5CAB4BB5
005202310231313
008231018s2015 vm eng
0091 0
039|a20231023131342|bvulh|y20231018140117|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a613.7046|bL131 - D184
100 |aLacerda, Daniel
245 |a2100 Asanas : |bthe complete yoga poses / |cDaniel Lacerda, Founder of Mr. Yoga, Inc.
260 |aNew York : |bBlack Dog & Leventhal Publishers, |c2015
300 |a1132 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
691|aGiáo dục thể chất
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 10/18 vu/8thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0