DDC 796.815
Tác giả CN Brown, Richard C.
Nhan đề Karate : the art of empty hand fighting / Richard C. Brown, Hidetaka Nishiyama
Thông tin xuất bản Tokyo : C.E. Tuttle Co., 1960
Mô tả vật lý 325 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00123236
00213
004AAC07309-3B34-4E77-B80C-B01E138AC244
005202310231346
008231020s1960 vm eng
0091 0
039|a20231023134636|bvulh|y20231020093230|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a796.815|bB877 - R511
100 |aBrown, Richard C.
245 |aKarate : |bthe art of empty hand fighting / |cRichard C. Brown, Hidetaka Nishiyama
260 |aTokyo : |bC.E. Tuttle Co., |c1960
300 |a325 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
691|aGiáo dục thể chất
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 10/20 vu/6thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0