DDC 613.7046
Tác giả CN Iyengar, B. K. S.
Nhan đề Kỹ thuật & thực hành Yoga toàn tập / B. K. S. Iyengar; Nguyễn Thị Hồng Vân biên dịch
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ, 2013
Mô tả vật lý 403 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123273
00213
004690ED070-C8A8-489D-9FBF-D72B1DAE5EF3
005202310210922
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20231021092237|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a613.7046|bI97 - B111
100 |aIyengar, B. K. S.
245 |aKỹ thuật & thực hành Yoga toàn tập / |cB. K. S. Iyengar; Nguyễn Thị Hồng Vân biên dịch
260 |aH. : |bPhụ nữ, |c2013
300 |a403 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
691|aGiáo dục thể chất
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 10/21 vu/6thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1