DDC 796.3450712
Tác giả CN Trần, Văn Vinh
Tác giả TT Ủy ban thể dục thể thao. Trường Đại học thể dục thể thao 1
Nhan đề Cầu lông : giáo trình dùng cho sinh viên đại học thể dục thể thao / Trần Văn Vinh, Đào Chí Thành
Thông tin xuất bản H. : Thể dục thể thao, 1998
Mô tả vật lý 323 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Đào, Chí Thành
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123301
00290
00439252C24-6E7F-4D15-9F20-661514967BDB
005202310231327
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|y20231023132713|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a796.3450712|bT772 - V784
100 |aTrần, Văn Vinh
110 |aỦy ban thể dục thể thao. Trường Đại học thể dục thể thao 1
245 |aCầu lông : |bgiáo trình dùng cho sinh viên đại học thể dục thể thao / |cTrần Văn Vinh, Đào Chí Thành
260 |aH. : |bThể dục thể thao, |c1998
300 |a323 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục thể chất
700 |aĐào, Chí Thành
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 10/23 vu/14thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0