DDC 796.34
Tác giả TT Ủy ban thể dục thể thao
Nhan đề Quyết định số 836/QĐ/UBTDTT về việc ban hành Luật bóng bàn / Ủy ban thể dục thể thao
Thông tin xuất bản H., 2006
Mô tả vật lý 80 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123305
00290
0042840EA2B-8F82-47CF-B26D-EDDA079BDCC9
005202310231432
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20231023143241|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a796.34
110 |aỦy ban thể dục thể thao
245 |aQuyết định số 836/QĐ/UBTDTT về việc ban hành Luật bóng bàn / |cỦy ban thể dục thể thao
260 |aH., |c2006
300 |a80 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục thể chất
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 10/23 vu/16thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0