DDC
Tác giả CN Chaabène, H.
Nhan đề Physiological responses to karate specific activities : Les réponses physiologiques aux activités spécifiques de karaté / H. Chaabène, E. Franchini, S. Sterkowicz, M. Tabben, Y. Hachana, K. Chamari
Thông tin xuất bản Tunisia, 2015
Mô tả vật lý 9 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00123307
00290
0047CEB1DEF-51C6-4949-A0EF-C079302B7DE6
005202310231441
008231023s2015 vm eng
0091 0
039|y20231023144125|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |bC426 - H111
100 |aChaabène, H.
245 |aPhysiological responses to karate specific activities : |bLes réponses physiologiques aux activités spécifiques de karaté / |cH. Chaabène, E. Franchini, S. Sterkowicz, M. Tabben, Y. Hachana, K. Chamari
260 |aTunisia, |c2015
300 |a9 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục thể chất
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 10/23 vu/17thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0