DDC 613.7046
Tác giả CN Devananda, Swami Vishnu
Nhan đề Yoga toàn thư / Swami Vishnu Devananda; Swami Sitaramanda biên dịch
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2023
Mô tả vật lý 375 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122425-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124954
00213
00416CB5C2D-A3CE-4DC9-8042-39435DE5CB5C
005202401201632
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043982152|c185000
039|y20240120163233|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a613.7046|bD488 - S971
100 |aDevananda, Swami Vishnu
245 |aYoga toàn thư / |cSwami Vishnu Devananda; Swami Sitaramanda biên dịch
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2023
300 |a375 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
691|aGiáo dục thể chất
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122425-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/34thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122425 Kho sách chuyên ngành 613.7046 D488 - S971 Răng Hàm Mặt 1
2 10122426 Kho sách chuyên ngành 613.7046 D488 - S971 Răng Hàm Mặt 2
3 10122427 Kho sách chuyên ngành 613.7046 D488 - S971 Răng Hàm Mặt 3