DDC 613.7
Tác giả CN Minh Quang
Nhan đề Yoga tinh thần và thể chất / Minh Quang, Thanh Châu
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2021
Mô tả vật lý 162 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122428-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124955
00213
00464E31CF6-3BEF-4846-B440-9CFC65A27CA0
005202401201637
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c88000
039|y20240120163750|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a613.7|bM664 - Q17
100 |aMinh Quang
245 |aYoga tinh thần và thể chất / |cMinh Quang, Thanh Châu
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2021
300 |a162 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
691|aGiáo dục thể chất
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122428-30
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/35thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122428 Kho sách chuyên ngành 613.7 M664 - Q17 Răng Hàm Mặt 1
2 10122429 Kho sách chuyên ngành 613.7 M664 - Q17 Răng Hàm Mặt 2
3 10122430 Kho sách chuyên ngành 613.7 M664 - Q17 Răng Hàm Mặt 3

Không có liên kết tài liệu số nào