DDC 616.11
Tác giả CN Trần, Thúy
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền
Nhan đề Nội kinh / GS. Trần Thúy; GS.TS. Nguyễn Nhược Kim; PGS.TS. Vũ Nam
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2018
Mô tả vật lý 304 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Nội kinh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Nhược Kim
Tác giả(bs) CN Vũ, Nam
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125829
00292
0047BB8E50B-DC7D-4DCA-97FA-B8B1E1D6DF10
005202405101718
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20240510171833|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.11|bT772 - T547
100 |aTrần, Thúy
110 |aĐại học Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền
245 |aNội kinh / |cGS. Trần Thúy; GS.TS. Nguyễn Nhược Kim; PGS.TS. Vũ Nam
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bY học, |c2018
300 |a304 tr. ; |ccm.
653 |aNội kinh
691 |aY học cổ truyền
700 |aNguyễn, Nhược Kim
700|aVũ, Nam
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y học cổ truyền/bia/01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1