DDC 612.1
Tác giả CN Hà, Huy Toản
Nhan đề Phương và dược cổ truyền / DS CKII. Hà Huy Toản; BSCK YHCT. Quách Văn Tiến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2018
Mô tả vật lý 468 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Dược cổ truyền
Từ khóa tự do Phương cổ truyền
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Tác giả(bs) CN Quách Văn Tiến
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125839
00292
004BCF00ADB-8AA1-4AB2-BD30-DB9A6E7949D3
005202405131721
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20240513172122|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a612.1|bH111 - T627
100 |aHà, Huy Toản
245 |aPhương và dược cổ truyền / |cDS CKII. Hà Huy Toản; BSCK YHCT. Quách Văn Tiến
260 |aHà Nội : |bY học, |c2018
300 |a468 tr. ; |ccm.
653 |aDược cổ truyền
653 |aPhương cổ truyền
653 |aY học cổ truyền
691 |aY học cổ truyền
700 |aQuách Văn Tiến
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y học cổ truyền/bia/02thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1