DDC 617.5071
Tác giả CN Tạ, Văn Bình
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền
Nhan đề Bệnh học ngũ quan y học cổ truyền / PGS.TS. Tạ Văn Bình (Ch.b); và Cộng sự
Thông tin xuất bản Y học, 2017
Mô tả vật lý 147 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bệnh học ngũ quan
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125850
00292
0044254F7D0-2357-451B-85DC-238F2907966D
005202405301120
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20240530112106|bvulh|c20240530111324|dvulh|y20240515154050|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617.5071|bT111 - B613
100 |aTạ, Văn Bình
110 |aĐại học Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền
245 |aBệnh học ngũ quan y học cổ truyền / |cPGS.TS. Tạ Văn Bình (Ch.b); và Cộng sự
260 |bY học, |c2017
300 |a147 tr. ; |ccm.
653 |aBệnh học ngũ quan
653 |aY học cổ truyền
691 |aY học cổ truyền
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y học cổ truyền/bia/03thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1