DDC 610.9
Tác giả CN Nguyễn, Kỳ Anh
Tác giả TT Bộ giáo dục và đào tạo. Ban chỉ đạo giáo dục phòng chống AIDS - Ma túy
Nhan đề Giáo dục phòng chống HIV / AIDS : Tài liệu dùng cho giáo viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề / PGS.TS. Nguyễn Kỳ Anh
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 1998
Mô tả vật lý 170 tr. ; cm.
000 00000nam#a2200000u##4500
00125599
00214
0044CDD29F8-359E-4291-981B-488D7EF8490D
005202404121038
008231031s1998 vm eng
0091 0
039|y20240412103836|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a610.9|bN576 - A596
100 |aNguyễn, Kỳ Anh
110 |aBộ giáo dục và đào tạo. Ban chỉ đạo giáo dục phòng chống AIDS - Ma túy
245 |aGiáo dục phòng chống HIV / AIDS : |bTài liệu dùng cho giáo viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề / |cPGS.TS. Nguyễn Kỳ Anh
260 |aH. : |bGiáo dục, |c1998
300 |a170 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aRăng hàm mặt
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aHộ sinh
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aY học cổ truyền
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/12/8thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0