DDC 720.9
Tác giả CN Vi, Thị Quốc Khánh
Nhan đề Tiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị / Vi Thị Quốc Khánh
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2008
Mô tả vật lý 149 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Sách cung một số vốn từ vựng chuyên môn, các mẫu câu và ngữ pháp cơ bản và chức năng ngôn ngữ thông dụng nhất để phát triển kỹ năng viết, nói, đọc
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Tiếng anh chuyên ngành
Từ khóa tự do Kỹ thuật xây dựng
Từ khóa tự do Kỹ thuật xây dựng đô thị
Môn học Tiếng anh chuyên ngành xây dựng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124549
00255
004801C0795-AFDA-4EE0-87C2-7DBDF10ABC72
005202401091337
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20240109133803|zvulh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a720.9|bV598 - K454
100 |aVi, Thị Quốc Khánh
245 |aTiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị / |cVi Thị Quốc Khánh
260 |aH. : |bXây dựng, |c2008
300 |a149 tr. ; |c27 cm.
520 |aSách cung một số vốn từ vựng chuyên môn, các mẫu câu và ngữ pháp cơ bản và chức năng ngôn ngữ thông dụng nhất để phát triển kỹ năng viết, nói, đọc
653 |aKiến trúc
653 |aXây dựng
653 |aTiếng anh chuyên ngành
653|aKỹ thuật xây dựng
653|aKỹ thuật xây dựng đô thị
690 |aTiếng anh chuyên ngành xây dựng
691 |aKiến trúc
691|aKỹ thuật xây dựng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 1/100119/10/tienganhthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0