DDC 620.112
Tác giả CN Bùi, Đức Tiển
Nhan đề Sức bền vật liệu : kèm 250 bài tập mẫu / Bùi Đức Tiển
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1996
Mô tả vật lý 273 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124553
00253
004160F996E-2778-466A-BF61-0CC7D787D10B
005202401091516
008081223s1996 vm| vie
0091 0
039|y20240109151637|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a620.112|bB932 - T562
100 |aBùi, Đức Tiển
245 |aSức bền vật liệu : |bkèm 250 bài tập mẫu / |cBùi Đức Tiển
260 |aH. : |bXây dựng, |c1996
300 |a273 tr. ; |ccm.
691 |aKiến trúc
691|aKỹ thuật xây dựng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/9 vu/10thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0