• Giáo TrìnhKiến trúc
  • 720
    Tập hợp các bài viết tại hội thảo khoa học kiến trúc nhiệt đới Việt Nam :

DDC 720
Tác giả TT Bộ Xây dựng
Nhan đề Tập hợp các bài viết tại hội thảo khoa học kiến trúc nhiệt đới Việt Nam : Định hướng và giải pháp / Bộ Xây dựng, Hội kiến trúc sư Việt Nam, Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, Hội môi trường xây dựng Việt Nam, Trường đại học kiến trúc Hà Nội. Viện kiến trúc nhiệt đới
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2005
Mô tả vật lý 300 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124554
00253
0046ED74490-A252-4034-BDD0-8C8C9195E4C7
005202401091527
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20240109152745|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a720
110 |aBộ Xây dựng
245 |aTập hợp các bài viết tại hội thảo khoa học kiến trúc nhiệt đới Việt Nam : |bĐịnh hướng và giải pháp / |cBộ Xây dựng, Hội kiến trúc sư Việt Nam, Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, Hội môi trường xây dựng Việt Nam, Trường đại học kiến trúc Hà Nội. Viện kiến trúc nhiệt đới
260 |aH. : |bXây dựng, |c2005
300 |a300 tr. ; |ccm.
691 |aKiến trúc
691|aKỹ thuật xây dựng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/9 vu/11thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0