DDC 725
Tác giả CN Nguyễn, Việt Châu
Nhan đề Kiến trúc công trình công cộng / Nguyễn Việt Châu, Nguyễn Hồng Thục
Nhan đề Tập 1
Lần xuất bản Tái bản lần 2
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1999
Mô tả vật lý 307 tr. ; 30 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Bộ Xây dựng. Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt Giới thiệu kiến trúc xây dựng các công trình công cộng: Kiến trúc trường học, nhà hát, rạp chiếu phim và phòng hoà nhạc, thư viện, bảo tàng, triển lãm
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Công trình công cộng
Từ khóa tự do Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Thục
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124566
00255
0042E983088-0835-4CC3-B037-B8944DFABED6
005202401091734
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|y20240109173424|zvulh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a725 |bN576 - C496
100 |aNguyễn, Việt Châu
245 |aKiến trúc công trình công cộng / |cNguyễn Việt Châu, Nguyễn Hồng Thục
245|pTập 1
250 |aTái bản lần 2
260 |aH. : |bXây dựng, |c1999
300 |a307 tr. ; |c30 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Bộ Xây dựng. Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
520 |aGiới thiệu kiến trúc xây dựng các công trình công cộng: Kiến trúc trường học, nhà hát, rạp chiếu phim và phòng hoà nhạc, thư viện, bảo tàng, triển lãm
653 |aKiến trúc
653 |aXây dựng
653 |aCông trình công cộng
653|aKỹ thuật xây dựng
691|aKiến trúc
691|aKỹ thuật xây dựng
700 |aNguyễn, Hồng Thục
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/9 vu/22thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0