DDC 720.284
Tác giả CN White, Edward T.
Nhan đề Phân tích khu đất : Lập sơ đồ thông tin cho công việc thiết kế kiến trúc / Edward T. White, Võ Ngọc Lĩnh, Trần Ngọc Thạch dịch
Thông tin xuất bản Architectural Media
Mô tả vật lý 166 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124567
00253
00483712B1F-10DB-4167-BB32-6DAA8421DE50
005202401091740
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240109174020|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a720.284|bW582 - E25
100 |aWhite, Edward T.
245 |aPhân tích khu đất : |bLập sơ đồ thông tin cho công việc thiết kế kiến trúc / |cEdward T. White, Võ Ngọc Lĩnh, Trần Ngọc Thạch dịch
260 |bArchitectural Media
300 |a166 tr. ; |ccm.
691 |aKiến trúc
691|aKỹ thuật xây dựng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/9 vu/23thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0