DDC 720
Tác giả CN Trần, Văn Khải
Tác giả TT Trường Đại học kiến trúc TP.HCM
Nhan đề Lịch sử kiến trúc phương tây : a history of western architecture / Trần Văn Khải
Thông tin xuất bản Art media, 2017
Mô tả vật lý 323 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124574
00253
004FD65A2B8-2206-469A-BD45-FED6FB362849
005202401101148
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20240110114813|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a720|bT772 - K451
100 |aTrần, Văn Khải
110 |aTrường Đại học kiến trúc TP.HCM
245 |aLịch sử kiến trúc phương tây : |ba history of western architecture / |cTrần Văn Khải
260 |bArt media, |c2017
300 |a323 tr. ; |ccm.
691 |aKiến trúc
691|aKỹ thuật xây dựng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/10 vu/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1