DDC 720
Tác giả CN Lê, Trọng Hải
Tác giả TT Đại học Công nghệ TP.HCM
Nhan đề Vật lý kiến trúc 2 : khí hậu thông gió trong kiến trúc / Lê Trọng Hải, Phạm Minh Sơn
Thông tin xuất bản 2015
Mô tả vật lý 74 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124595
00253
004B3DB1448-67D8-42D1-B891-EFEE8509A055
005202401101725
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20240110172534|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a720|bL433 - H149
100 |aLê, Trọng Hải
110 |aĐại học Công nghệ TP.HCM
245 |aVật lý kiến trúc 2 : |bkhí hậu thông gió trong kiến trúc / |cLê Trọng Hải, Phạm Minh Sơn
260 |c2015
300 |a74 tr. ; |ccm.
691 |aKiến trúc
691|aKỹ thuật xây dựng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/10 vu/14thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0