DDC 709.597
Tác giả CN Trần, Văn Khải
Tác giả TT Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Mỹ thuật hiện đại và đương đại / Trần Văn Khải, Hà Văn Chúc
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2019
Mô tả vật lý 60 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124602
00253
00410949C0F-7E6D-4AD0-9FDD-DA8298C8B412
005202401111038
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20240111103839|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a709.597|bT772 - K451
100 |aTrần, Văn Khải
110 |aTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aMỹ thuật hiện đại và đương đại / |cTrần Văn Khải, Hà Văn Chúc
260 |aTP.HCM, |c2019
300 |a60 tr. ; |ccm.
691 |aKiến trúc
691|aKỹ thuật xây dựng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/11/2thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1