DDC 616.001
Tác giả CN Trần, Thanh Dương
Tác giả TT Bộ Y tế - Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung Ương
Nhan đề Dịch tễ học ký sinh trùng y học : Giáo trình giảng dạy sau đại học / PGS.TS. Trần Thanh Dương; và Cộng sự
Thông tin xuất bản Y học, 2015
Mô tả vật lý 487 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Dịch tễ học
Từ khóa tự do Ký sinh trùng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125866
00215
004994B8509-B141-4A83-AC90-C00481316731
005202405171651
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20240517165112|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.001|bT772 - D928
100 |aTrần, Thanh Dương
110 |aBộ Y tế - Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung Ương
245 |aDịch tễ học ký sinh trùng y học : |bGiáo trình giảng dạy sau đại học / |cPGS.TS. Trần Thanh Dương; và Cộng sự
260 |bY học, |c2015
300 |a487 tr. ; |ccm.
653 |aDịch tễ học
653 |aKý sinh trùng
691 |aY đa khoa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y đa khoa/bia/32thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1