• Giáo TrìnhY đa khoa
  • 615.10711
    Giáo trình thực tập hóa dược phần 1 (dành cho sinh viên hệ chính quy) /

DDC 615.10711
Tác giả TT Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Bộ môn hóa dược
Nhan đề Giáo trình thực tập hóa dược phần 1 (dành cho sinh viên hệ chính quy) / Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Bộ môn hóa dược
Thông tin xuất bản TP.HCM
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 70 tr. ; cm.
000 00000nam#a2200000u##4500
00125736
00214
0044363290F-F899-44B3-957B-8B21A07025D1
005202404240957
008231031s0000 vm eng
0091 0
039|y20240424095725|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a615.10711
110 |aTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Bộ môn hóa dược
245 |aGiáo trình thực tập hóa dược phần 1 (dành cho sinh viên hệ chính quy) / |cTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Bộ môn hóa dược
260 |aTP.HCM
260|c2022
300 |a70 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aRăng hàm mặt
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aHộ sinh
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aY học cổ truyền
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/24/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0