DDC 616.0756
Tác giả TT Lê, Thị Xuân
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Ký sinh trùng thực hành : Dùng cho đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y học / Lê Thị Xuân (Chủ biên), Võ Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Hiện, Trịnh Tuyết Huệ, Nguyễn Hồ Phương Liên
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý 239 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Thực hành
Từ khóa tự do Ký sinh trùng
Từ khóa tự do Kỹ thuật xét nghiệm y học
Môn học Ký Sinh Trùng (MD2289)
Tác giả(bs) CN Võ, Thị Mỹ Dung
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồ Phương Liên
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10122655
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125817
00220
0047AF127EF-DF39-4C4B-9BF6-7EC8646D524F
005202405101032
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20240603145953|bvulh|c|d|y20240510103231|zvulh
041 |avie
044 |avm
082 |a616.0756|bL433 - X8
110 |aLê, Thị Xuân
110|aBộ Y tế
245 |aKý sinh trùng thực hành : |bDùng cho đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y học / |cLê Thị Xuân (Chủ biên), Võ Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Hiện, Trịnh Tuyết Huệ, Nguyễn Hồ Phương Liên
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2017
300 |a239 tr. ; |c27 cm.
653 |aThực hành
653 |aKý sinh trùng
653|aKỹ thuật xét nghiệm y học
690|aKý Sinh Trùng (MD2289)
691|aY đa khoa
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aGeneral Health
700 |aVõ, Thị Mỹ Dung
700|aNguyễn, Hồ Phương Liên
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10122655
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/thang01/24012018t/kstthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122655 Kho sách chuyên ngành 616.0756 L433 - X8 Kỹ thuật xét nghiệm y học 1

Không có liên kết tài liệu số nào