DDC 616.9
Tác giả CN Trần, Thanh Dương
Tác giả TT Bộ Y tế - Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng – Trung Ương
Nhan đề Côn trùng học : Giáo trình giảng dạy sau đại học / PGS.TS. Trần Thanh Dương; và Cộng sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2016
Mô tả vật lý 244 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Côn trùng học
Từ khóa tự do Côn trùng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125857
00215
004D7C0C6BA-F30B-42CC-B8D5-0E6C26142CA0
005202405171301
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20240517130117|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.9|bT772 - D928
100 |aTrần, Thanh Dương
110 |aBộ Y tế - Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng – Trung Ương
245 |aCôn trùng học : |bGiáo trình giảng dạy sau đại học / |cPGS.TS. Trần Thanh Dương; và Cộng sự
260 |aHà Nội : |bY học, |c2016
300 |a244 tr. ; |ccm.
653 |aCôn trùng học
653 |aCôn trùng
691 |aY đa khoa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y đa khoa/bia/21thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1