DDC 001.420711
Tác giả CN Lưu, Ngọc Hoạt
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Nghiên cứu khoa học y học : Tập 1: Phương pháp viết đề cương nghiên cứu / PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2015
Mô tả vật lý 198 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Đề cương nghiên cứu
Từ khóa tự do Phương pháp viết
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125858
00215
004CF08AE03-57C9-4511-B841-0E9126D08645
005202405171313
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20240517131327|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a001.420711|bL975 - H679
100 |aLưu, Ngọc Hoạt
110 |aĐại học Y Hà Nội
245 |aNghiên cứu khoa học y học : |bTập 1: Phương pháp viết đề cương nghiên cứu / |cPGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt
260 |aHà Nội : |bY học, |c2015
300 |a198 tr. ; |ccm.
653 |aNghiên cứu khoa học
653 |aĐề cương nghiên cứu
653 |aPhương pháp viết
691 |aY đa khoa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y đa khoa/bia/24thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d4