DDC 001.420711
Tác giả CN Lưu, Ngọc Hoạt
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Nghiên cứu khoa học y học : Tập 2: Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu / PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2016
Mô tả vật lý 111 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Phân tích kết quả nghiên cứu
Từ khóa tự do Trình bày kết quả nghiên cứu
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125861
00215
004B92D9898-2561-426A-AEAB-61F4929FA999
005202405171408
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20240517140817|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a001.420711|bL975 - H679
100 |aLưu, Ngọc Hoạt
110 |aĐại học Y Hà Nội
245 |aNghiên cứu khoa học y học : |bTập 2: Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu / |cPGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt
260 |aHà Nội : |bY học, |c2016
300 |a111 tr. ; |ccm.
653 |aNghiên cứu khoa học
653 |aPhân tích kết quả nghiên cứu
653 |aTrình bày kết quả nghiên cứu
691 |aY đa khoa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y đa khoa/bia/23thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1