DDC 616.001
Tác giả CN Nguyễn, Kim Việt
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Tâm thần
Nhan đề Giáo trình bệnh học tâm thần / PGS.TS. Nguyễn Kim Việt; TS. Nguyễn Văn Tuấn (Đồng Ch.b); và Cộng sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2016
Mô tả vật lý 139 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bệnh học tâm thần
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Bệnh tâm thần
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuấn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125862
00215
004C4CE85E5-F761-4C9F-B60C-597FC6ED6F58
005202405171418
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20240517141824|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.001|bN576 - V666
100 |aNguyễn, Kim Việt
110 |aĐại học Y Hà Nội – Bộ môn Tâm thần
245 |aGiáo trình bệnh học tâm thần / |cPGS.TS. Nguyễn Kim Việt; TS. Nguyễn Văn Tuấn (Đồng Ch.b); và Cộng sự
260 |aHà Nội : |bY học, |c2016
300 |a139 tr. ; |ccm.
653 |aBệnh học tâm thần
653 |aGiáo trình
653 |aBệnh tâm thần
691 |aY đa khoa
700 |aNguyễn, Văn Tuấn
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y đa khoa/bia/28thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1