DDC 615.012
Tác giả CN Trương, Việt Dũng
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế
Nhan đề Quản trị bệnh viện : Giáo trình dùng cho đào tạo sau đại học / GS.TS. Trương Việt Dũng; và Cộng sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2015
Mô tả vật lý 152 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Quản trị bệnh viện
Từ khóa tự do Bệnh viện
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125867
00215
004837E0703-66A1-4F1A-B711-9D926C902A92
005202405171703
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20240517170345|btanht|y20240517170051|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a615.012|bT871 - D916
100 |aTrương, Việt Dũng
110 |aĐại học Y Hà Nội – Bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế
245 |aQuản trị bệnh viện : |bGiáo trình dùng cho đào tạo sau đại học / |cGS.TS. Trương Việt Dũng; và Cộng sự
260 |aHà Nội : |bY học, |c2015
300 |a152 tr. ; |ccm.
653 |aQuản trị bệnh viện
653 |aBệnh viện
691 |aY đa khoa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y đa khoa/bia/30thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1