DDC 371
Tác giả CN Thái, Duy Tuyên
Nhan đề Giáo dục học hiện đại : Những nội dung cơ bản / Thái Duy Tuyên
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Mô tả vật lý 396 tr. ; cm.
Tóm tắt Tìm hiểu những cơ sở triết học của giáo dục Việt Nam. Mục đích, đối tượng, tính chất, nguyên tắc giáo dục. Những vấn đề chung của lý luận dạy học hiện đại, nội dung, phương pháp, tổ chức quá trình dạy học. Giáo dục đạo đức, giáo dục gia đình, nhà trường nông thôn trong thời kì đổi mới
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo dục Học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121105
00294
00446F4F50A-54D2-42DB-A509-7A1B17544214
005202301051438
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20230105143914|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a371|bT364 - T968
100 |aThái, Duy Tuyên
245 |aGiáo dục học hiện đại : |bNhững nội dung cơ bản / |cThái Duy Tuyên
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2001
300 |a396 tr. ; |ccm.
520 |aTìm hiểu những cơ sở triết học của giáo dục Việt Nam. Mục đích, đối tượng, tính chất, nguyên tắc giáo dục. Những vấn đề chung của lý luận dạy học hiện đại, nội dung, phương pháp, tổ chức quá trình dạy học. Giáo dục đạo đức, giáo dục gia đình, nhà trường nông thôn trong thời kì đổi mới
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo dục Học
691 |aFitness Gym
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 1/5/20thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1