DDC 658
Tác giả CN Ngô, Kim Thanh
Tác giả TT Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp
Nhan đề Bài tập quản trị chiến lược / Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm (ch.b.), Trương Đức Lực..
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
Mô tả vật lý 171 tr. ; cm.
Tóm tắt Giới thiệu 60 bài tập tình huống, 30 dạng bài tập tính toán và vận dụng các kĩ thuật phân tích chiến lược cùng 155 câu hỏi ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm về quản trị chiến lược
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Chiến lược
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thanh Hương
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121106
00294
004CA6FA9B9-8415-4536-AED6-C5D145A123D8
005202301051444
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20230105144513|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bN576 - T367
100 |aNgô, Kim Thanh
110 |aTrường đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp
245 |aBài tập quản trị chiến lược / |cNgô Kim Thanh, Lê Văn Tâm (ch.b.), Trương Đức Lực..
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2015
300 |a171 tr. ; |ccm.
520 |aGiới thiệu 60 bài tập tình huống, 30 dạng bài tập tính toán và vận dụng các kĩ thuật phân tích chiến lược cùng 155 câu hỏi ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm về quản trị chiến lược
653 |aBài tập
653 |aQuản trị
653 |aChiến lược
691 |aFitness Gym
700 |aHoàng, Thanh Hương
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 1/5/21thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0