• Sách Tham KhảoFitness Gym
  • Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên dạy học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020 /

Tác giả TT Sở giáo dục và đào tạo
Nhan đề Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên dạy học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020 / Sở giáo dục và đào tạo
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2020
Mô tả vật lý 181 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121109
00294
004551EFAFD-B09A-4BBB-9A4C-1B9829B48CF4
005202301051512
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20230105151341|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
110 |aSở giáo dục và đào tạo
245 |aTập huấn cán bộ quản lý, giáo viên dạy học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020 / |cSở giáo dục và đào tạo
260 |aTP.HCM, |c2020
300 |a181 tr. ; |ccm.
691 |aFitness Gym
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 1/5/24thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0